Opvoeringsrechten

(= loon voor de schrijver van het spel)

Vergunning voor opvoering van een toneelwerk moet u rechtstreeks aanvragen via: (zonder tussenpersoon/organisatie)

Auteursrechtenburo I.B.V.A. “Holland”, postbus 363, 1800 AJ, Alkmaar. (info@ibva.nl)
Telefoon: 0725112135
Frieslandbank: 299307069

Om de vergunning te krijgen moet u, namens uw vereniging, 2 dingen regelen:
1.Aankoop van het minimaal aantal boekjes bij de uitgever (=aantal rollen)
2.Betaling van auteursrechten aan het IBVA

Aanvragen van de opvoerings-vergunning:

1.Zendt de ingevulde aanvraagkaart naar het I.B.V.A. (of via www.ibva.nl: keuze: aanvraagformulier)
2.U krijgt de nota toegestuurd. Na betaling wordt de vergunning verstrekt.

Betaal tijdig, zodat u op de dag van opvoering de vergunning in uw bezit heeft. Heropvoering kunt u via IBVA aanvragen
Opvoering zonder vergunning is verboden. Strafrechtelijke vervolging kan het gevolg zijn. Tarieven worden dan met 100% verhoogd.

Rechten België: Toneelfonds Janssens, te Boelaerlei 107, 2140 Bght, Antwerpen
Tel: (0032) 33664400

Copyright: Niets uit een uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotografie, microfilm, beeldband of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijk toestemming van het I.B.V.A. “Holland”, Alkmaar.